เบอร์โทรศัพท์

+66 81 838 4870

อีเมล:support@baufensasia.com
Select Language :
Building the future, Restoring the past.

THAILAND REGIONAL OFFICE

บริษัท บาวเฟ้นส์ เอเชีย จํากัด (สํานักงานใหญ่)

ที่อยู่ : : 321/1 Patanakarn Rd, Pravet 10250 Bangkok, Thailand.
โทรศัพท์ :: +66 81-838-4870 แฟ็กซ์ :: +66 81-838-4870
 • อีเมล: :
 • ฝ่ายดูแลลูกค้า:    support@baufensasia.com

  ฝ่ายขาย:   sales@baufensasia.com

   

   

  LINE ID : BAUFENS or you can ad BAUFENS ASIA

   

  Google Map Thailand Regional Office

   

THAILAND REGIONAL OFFICE